අගමැති

අගමැතිවරයාගේ නිල නිවාසය නවීකරණයට රුපියල් කෝටි 13ක්

අගමැතිවරයාගේ නිල නිවාසය නවීකරණය කිරීම සඳහා වන වියදම් දැරීම වෙනුවෙන් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් මගින් රුපියල් කෝටි 13ක මුදලක් වෙන් කර දී...

ජනපති, අගමැතිගේ ආරක්ෂක රථවලට සහ ගිලන් රථ සඳහා අධිවේගී මාර්ග ගාස්තු රහිත කර ගැසට් නිවේදනයක්

අධිවේගී මාර්ග භාවිත කරන ජනපති හා අග්‍රමාත්‍යවරයාගේ ආරක්ෂක රථ පෙළට අයත් සියලුම වාහනවලට එම මාර්ගවලට ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව ගමන් කළ...

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට, විපක්ෂයේ සාධනීය අදහස්වලට සවන් දීමට රජය සූදානම් – අගමැති

රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැංවීමට එකතු වන්නැයි තමා තරුණ තරුණියන්ට ආරාධනයක් කරන බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී (23) පැවැසීය. කොවිඩ් වසංගතයෙන්...