ක්‍රීඩා

2024 වර්ෂයේ 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට

2024 වර්ෂයේ පැවැත්වීමට නියමිත 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වී තිබේ. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මේ බව...

ධනුෂ්ක ගුණතිලකගේ සිද්ධිය සොයා බැලීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත්කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලක සම්බන්ධ සිද්ධිය පිළිබඳව සොයා බැලීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත්කර තිබේ. ඒ...