ක්‍රීඩා

අබුඩාබි ටී ටෙන් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයින් 7 දෙනෙකු

අබුඩාබි ටී ටෙන් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයින් 7 දෙනෙකු තෝරාගෙන තිබේ. අබුඩාබි ටී ටෙන් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය...

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගබිමේදී ක්‍රිකට් නීති 08ක් වෙනස් වේ

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග නීති කිහිපයක් වෙනස් කිරීමට ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා. මෙසේ තරග නීති කිහිපයක් වෙනස්...

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ආයතනයේ නව ව්‍යවස්ථාව ඡන්ද සම්මතයි; මීළඟ නිලවරණය ලබන ඔක්තෝබර් 23වැනිදා

එරෙහිව කිසිදු ඡන්දයක් ප්‍රකාශ නොවීමෙන් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ආයතනයේ නව ව්‍යවස්ථාව ඡන්ද 61ක් ලබා සම්මතවීමෙන් එහි මීළඟ නිලවරණය ලබන ඔක්තෝබර්...