දේශීය පුවත්

‘නිපා’ වෛරසය හඳුනා ගැනීමේ විශේෂිත පරික්ෂණ කට්ටල මෙරටට ගෙන්විමට පියවර

ඉන්දියාව ඇතුලු රටවල් කිහිපයකින් වාර්තාවී ඇති 'නිපා' වෛරසය හඳුනා ගැනීමේ විශේෂිත පරික්ෂණ කට්ටල මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර දැනට...

2023 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ මුළු ත්‍යාග මුදල ඩො. මි 10ක්

2023 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ඔක්තෝබර් 05 වැනිදා ඉන්දියාවේ දී ඇරඹීමට නියමිත ව තිබේ. එහි දී ඊට සහභාගි වන කණ්ඩායම්...

ආනයනික කිරිපිටි සඳහා වූ වරාය හා ගුවන් සේවා බද්ද ඉහළට,කිරිපිටි මිලෙහි සංශෝධනයක් නොමැත

ආනයනික කිරිපිටි සඳහා වූ වරාය හා ගුවන් සේවා බද්ද සියයට 10කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ. මෙම බදු ඉහළ දැමීම...