දේශීය පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු වරට ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රධාන තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරීන්ගේ (C.I.O) නාමාවලියක්

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු වරට ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රධාන තොරතුරු තාක්‍ෂණ නිලධාරීන්ගේ (සී.අයි.ඕ) නාමාවලියක් සකස් කිරීමට අයදුම්පත් කැඳවන බවත් ඒ සදහා...

මොනරාගල ඉඩම් හෙක්ටෙයාර් 5000ක් වගා කටයුතු සඳහා තාවකාලික පදනමින් ගොවි ජනතාවට

මොනරාගල, කොටියාගල, කැබිලිත්ත ප්‍රදේශයේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු නැවත වන වගාව සඳහා වෙන් කර ඇති ඉඩම් හෙක්ටෙයාර් 5000ක්, වගා කටයුතු...

2022 වසරේ HIV ආසාදිතයින් 479 දෙනෙකු; ඒඩ්ස් හදුනා ගැනීමට ස්වයං පරීක්ෂණ කට්ටල

2021 වසරට සාපේක්ෂව 2022 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ HIV ආසාදිතයින්ගේ කැපීපෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා...

You may have missed