දේශීය පුවත්

(video) කාදිනල් හිමිගේ ප්‍රකාශය ගැන කතෝලික සභාවෙන් පැහැදිලිකිරීමක්

කාදිනල් හිමියන් ඉකුත් පාස්කු ඉරුදින කළ ප්‍රකාශයට දේශපාලනික අර්ථකථන නොදෙන ලෙස කතෝලික සභාව ඉල්ලා සිටි. ගරු සිරිල් ගාමිණී පියතුමා (08)...

මහ බැංකු නිවේදනයෙන් හෙළිවූ ආර්ථිකයේ රතු එළි හයක්

මහ බැංකුව විසින් (08 දා) නිකුත් කරන ලද නිවේදනයකින් වර්තමාන ආර්ථික තත්වය පිළිබඳව බරපතළ කරුණු හයක් අවම වශයෙන් අනාවරණය වේ....

සිංහරාජයේ ඉදිවන බව කියන හෝටල් ගැන වන සරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කියන කතාව

ඉකුත් දිනවල මාධ්‍ය වාර්තාවල පළවුණු සිංහරාජ වනාන්තරයේ හෝටලයක් ඉදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පැහැදලි කිරීමක් කර තිබේ. නිවේදනයක් නිකුත්...