දේශීය පුවත්

“පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහ මොළකරු නවුෆර් මවුලවි” – අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර

නවුෆර් මවුලවි පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමොළකරු ලෙස මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇතැයි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය, ව්‍රශ්‍රාමික රියර් අද්මිරාල්, ආචාර්ය සරත් වීරසේකර...

මහපොළ අරමුදලේ භාරකාර මණ්ඩලය ගත් වැරදි තීරණ නිසා කෝටි 164 ක පාඩුවක්

මහපොළ භාරකාර අරමුදල ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සීමිත සමාගම (SLIIT) සමඟ 2003 වර්ෂයේදී එළැඹි ගිවිසුම අනුව එම අරමුදලට රුපියල් කෝටි...

‘සිංහලේ’ ප්‍රමිති ආයතනයට කඩා පනීද්දී, නුෂාඩ් බේරාගන්න සිද්ධිකා බිල්ලට

‘සිංහලේ’ ප්‍රමිති ආයතනයට කඩා පනී ප්‍රමිතියෙන් තොර සහ නිසි ප්‍රමිතියක් සහිත ආහාරපාන පිළිබදව හා ඒවා නිෂ්පාදනය කරන ආයතන මෙන්ම ආනයනය...