දේශීය පුවත්

ඩොලර් අර්බුදය නිසා පැය විසිහතරක් තුළ අවමංගල්‍ය උත්සව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් අර්බුදය හේතුවෙන් අලුතින්ම පැනනැග ඇති ගැටලුවක් වන්නේ ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානයෙන් දැනට ආනයනය කරනු ලබන මරණ කල්තබා ගැනීම...

ලැබී ඇති නිදහස වැරදියට පාවිච්චි නොකරන්න – ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

තම පාලනය යටතේ ලැබී ඇති නිදහස වැරදි ආකාරයට පාවිච්චි නොකරන්නැයි සියලු පාර්ශ්වවලින් ඉල්ලීමක් කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇඹිලිපිටියේදී...

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සාමාන්‍ය කාල සටහනක් යටතේ සංචාරක සේවා දුම්රියක්

උඩරට සිරි නැරඹීම සඳහා විශේෂ මඟී දුම්රියක් මාර්තු මස 4 වෙනිදා සිට මහනුවර සහ දෙමෝදර අතර ධාවනයට යොදවන බව දුම්රිය...