සෞඛ්‍යය

කොවිඩ් 19 වෛරසය තවදුරටත් ගෝලීය හදිසි තත්ත්වයක් නොවේ – ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

කොවිඩ් 19 වෛරසය තවදුරටත් ගෝලීය හදිසි තත්ත්වයක් නොවන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානී ටෙඩ්‍රෝස් ඇඩනම් පවසනවා. කොවිඩ් 19 වයිරසය මහජන...

නිදන කාමරය තුළ දිගු වේලාවක් ජංගම දුරකතන තබා ගැනීම දැඩි සෞඛ්‍ය අවදානමක් – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

නිදන කාමරය තුළ ජංගම දුරකතන භාවිත කිරීම හා රාත්‍රි කාලයේ දිගු වේලාවක් කාමරය තුළ ජංගම දුරකතන තබා ගැනීම දැඩි සෞඛ්‍ය...

වායු දූෂණ තත්ත්වය හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා මුඛ ආවරණයක් පළඳින්නැයි උපදෙස්

මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල පවතින වායු දූෂණ තත්ත්වය හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා මුඛ ආවරණයක් පළඳින්නැයි වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ...