පාරිසරික

ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික නව භෞමික උඩවැඩියා ශාක විශේෂයක් හමුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික නව භෞමික උඩවැඩියා ශාක විශේෂයක් සබරගමු පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, වලන්කන්ද ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගැනීමට පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමක් සමත්වී ඇත....

වායු දූෂණ තත්ත්වය යළි ඉහළට – ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල (11) පෙරවරුවේ වායු දූෂණ තත්ත්වය තරමක් ඉහළ මට්ටමක පැවති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි. නුවරඑළිය, මහනුවර...

“ප්ලාස්ටිකෝසිස්” නම්න් ප්ලාස්ටික් හේතුවෙන් පක්ෂීන් අතර නව රෝගයක්

ප්ලාස්ටික් හේතුවෙන් පක්ෂීන් අතර නව රෝගයක් පැතිර යන බව පරීක්ෂණයකින් හෙළිව තිබෙනවා. ප්ලාස්ටික් මිනිස් හා සත්ත්තව සෞඛ්‍යයට අහිත කර බලපෑම්...