ව්‍යාපාරික

ඉතිහාසයේ පළමු වරට සමස්ත නොපියවූ රාජ්‍ය ණය රු. බිලියන 25,000 ඉක්මවයි

2022 ඔක්තෝබර් මාසය අවසන් වන විට මධ්‍යම රජයේ සමස්ත නොපියවූ රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය රු. බිලියන 25,000 සීමාව හෙවත් රු. ට්‍රිලියන...

තලේබාන්වරුන්ගෙන් ප්‍රථම වරට දේශීයව නිෂ්පාදනය කල සුපිරි මෝටර් රථයක්

තලේබාන් සංවිධානය ඔවුන් විසින් දේශීයව නිපදවූ මෝටර් රථයක් එළිදක්වා තිබේ. තලේබාන් පාලනය යටතේ පවතින ඇෆ්ගනිස්තානය ඔවුන්ගේ ප්‍රථම දේශීය නිෂ්පාදිත සුපිරි...

2023දී අය කිරීමට අපේක්ෂිත බදු මුදල රුපියල් කෝටි 1,66,700ක් – දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්

පසුගිය වසරේදී එකතු කරන ලද බදු ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 86000ක් බවත් මේ වසරේදී අය කිරීමට අපේක්ෂිත බදු මුදල රුපියල් කෝටි...