පෙර පාසල් යන දරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය පහළට

පෙර පාසල් යන දරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය පහළට

පෙර පාසල් යන දරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය පහළට

පෙර පාසල් වයසේ පසුවන දරුවන්ගෙන් 20%ක් පෙර පාසල් නොයන බව අනාවරණය වී තිබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසයි.

අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ දරිද්‍රතාවය සහ ප්‍රවාහන අපහසුතා හේතුවෙන් මෙම තත්වය උද්ගතවී ඇති බවයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *