“අෂ්රෆ් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරයක්” හදන්න මිලියන 25ක්

“අෂ්රෆ් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරයක්” හදන්න මිලියන 25ක්

“අෂ්රෆ් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරයක්” හදන්න මිලියන 25ක්

මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නිර්මාතෘ, හිටපු අමාත්‍ය අභාවප්‍රාප්ත එම්.එච්.එම්. අෂ්රෆ් මහතා ඉටුකළ සේවය අගයමින් “අෂ්රෆ් අනුස්මරණ කෞතුකාගාරයක්” කල්මුණේ ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට රුපියල් මිලියන 25ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබෙන බව ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් මෙම මුදල් වෙන් කර තිබේ. අදාළ ඉදිකිරීම් කඩිනමින් ඇරඹීමට නියමිත බව ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *