ලෝක ඉතිහාසයේ උෂ්ණත්වය අධිකම වසර ලෙස 2023 වර්ෂය

ලෝක ඉතිහාසයේ උෂ්ණත්වය අධිකම වසර ලෙස 2023 වර්ෂය

ලෝක ඉතිහාසයේ උෂ්ණත්වය අධිකම වසර ලෙස 2023 වර්ෂය

ලෝක ඉතිහාසයේ උෂ්ණත්වය අධිකම වසර ලෙස 2023 වර්ෂය වාර්තා අතරට එක්ව තිබෙනවා.

2023 වසර තුළදී ගෝලීය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 1.48කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බවයි කාලගුණ අංශ පෙන්වා දෙන්නේ.

මහා පරිමාණයෙන් පොසිල ඉන්ධන දහනය, මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් සිදුව ඇති කාලගුණ විපර්යාස හා එල්නිනෝ තත්ත්වය මෙලෙස උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට හේතුවී තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේ ජුලි මාසයේ සිට සෑම මාසයකදීම වාර්තාගත ලෙස ගෝලීය වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය ක්‍රමිකව ඉහළ යන ආකාරය දක්නට ලැබුණු බව විද්‍යාඥයින් පවසනවා.

එමෙන්ම සාගරය මතුපිට උෂ්ණත්වය පසුගිය වසරයන්ට සාපේක්ෂව ඉහළ අගයක පවතින බවයි හෙළිව ඇත්තේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *