අප්‍රේල් මස අවසන් වන තෙක් බිත්තර ආනයනයට පියවර

ආනයනික බිත්තර මිල රු8කින් ඉහළට

ආනයනික බිත්තර මිල රු8කින් ඉහළට

ලබන වසරේ අප්‍රේල් මස 30 වැනිදා දක්වා බිත්තර ආනයනය කිරීමට රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවට අවසර ලබා දුන් බව අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළා

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ඒ අනුව බිත්තරයක් රුපියල් 35ක මිලකට පාරිභෝගිකයාට ලබාදීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බවයි.

වෙළෙඳපොළේ බිත්තර මිල අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යෑම පාලනය කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති අතර දිගින් දිගටම මෙලෙස කටයුතු කරන්නේ නම් ආනයනය අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට සිදුවන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *