ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිමට රටවල් 07කට නිදහස් වීසා

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිමට රටවල් 07කට නිදහස් වීසා

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිමට රටවල් 07කට නිදහස් වීසා

වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි චීන, ඉන්දියානු, ඉන්දුනීසියානු, රුසියානු, තායිලන්ත, මැලේසියානු සහ ජපන් ජාතිකයන් සදහා ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව වීසා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ලබන 2024 වසරේ මාර්තු මස 31 වැනිදා දක්වා මෙය ක්‍රියාත්මක බව ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

2023.10.24 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට සමගාමීව සංචාරක කර්මාන්තය නැවත නගා සිටුවීම සදහා නියමු වැඩසටහනක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *