72වැනි විශ්ව රූ රැජින තරගයේ කිරුළ නිකරගුවාවට

72වැනි විශ්ව රූ රැජින තරගයේ කිරුළ නිකරගුවාවට

72වැනි විශ්ව රූ රැජින තරගයේ කිරුළ නිකරගුවාවට

එල්.සැල්වදෝර්හි සැන් සැල්වදෝර් නුවර පසුගිය (18)වැනි දා රාත්‍රියේ පැවැත්වුණු 72වැනි විශ්ව රූ රැජින තරගයේ කිරුළ දිනාගැනීමට නිකරගුවාහි ෂීනස් පැලෑසියෝස් සමත් විය.

රටවල් 84ක් නියෝජනය කරමින් තරගකාරියන් ඊට එක්ව සිටි අතර, එහි දෙවැනි ස්ථානය දිනාගත්තේ, තායිලන්ත රූ රැජිනයි.

තරගාවලියේ තෙවැනි ස්ථානය ඔස්ට්‍රේලියානු රූ රැජිනට හිමි විය.

නිරූපිකාවන් වන Halima Aden, Carson Kressley, Avani Gregg සහ හිටපු විශ්ව රූ රැජින ජයග්‍රාහකයන් වන Trinidad & Tobago හි Janelle Commissiong (Miss Universe 1977) සහ ප්‍රංශයේ Iris Mittenaere (Miss Universe 2016) විසින් මෙවර තරගාවලිය විනිශ්චය කර තිබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *