සරණාගතයන් රුවන්ඩාවට යැවීමේ බ්‍රිතාන්‍ය සැලසුමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝගයක්

සරණාගතයන් රුවන්ඩාවට යැවීමේ බ්‍රිතාන්‍ය සැලසුමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝගයක්

සරණාගතයන් රුවන්ඩාවට යැවීමේ බ්‍රිතාන්‍ය සැලසුමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝගයක්

සරණාගතයන් ලෙස බ්‍රිතාන්‍යයට පැමිණි පුද්ගලයන් රුවන්ඩාවට යැවීමේ බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ සැලසුම නීතිවිරෝධී බවට එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

සිය ජීවිත අවදානමට පත්කරමින් කුඩා බෝට්ටුවලින් සරණාගතයන් ලෙස විදෙස් පුද්ගලයන් පැමිණීම වැලැක්වීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍යය විසින් අදාළ සැලසුම සකස් කර තිබිණි.

එම සැලසුමට අනුව සරණාගතයකු රුවන්ඩාවට යැවූ පසු එම පුද්ගලයාට සරණාගත භාවය සඳහා රුවන්ඩාවෙන් හෝ වෙනත් රටකින් ඉල්ලුම් කිරීමට හැකිය.

නමුත් ඔහුට ඒ සඳහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ඉල්ලුම් කළ නොහැක.

එම සැලසුමට එරෙහිව අධිකරණ නඩු පැවරිණි.

මහාධිකරණය එම සැලසුම නීත්‍යනුකූල බවට තීරණය කළද අභියාචනාධිකරණය විසින් එම මහාධිකරණ නියෝගය බලරහිත කළේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *