ආණ්ඩුව ගැන ජනතා අනුමැතිය පහළට – “වෙරිටේ රිසර්ච්” ජනමත විමසුම කියයි

ආණ්ඩුව ගැන ජනතා අනුමැතිය පහළට - "වෙරිටේ රිසර්ච්" ජනමත විමසුම කියයි

ආණ්ඩුව ගැන ජනතා අනුමැතිය පහළට - "වෙරිටේ රිසර්ච්" ජනමත විමසුම කියයි

වෙරිටේ රිසර්ච් සිදුකරන ‘රට හිතන හැටි’ දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුමේ නවතම ප්‍රතිඵල කියයි.

වෙරිටේ රිසර්ච් සිදුකරන ගැලප් ශෛලියේ ‘රට හිතන හැටි’ දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුම් සමීක්ෂණයේ නවතම වටයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව 2023 ජුනි මාසයේ දී 21% ක්ව තිබූ ආණ්ඩුව පිළිබඳ ජනතා අනුමැතිය, 2023 ඔක්තෝබර් මාසයේදී 9%ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

රටේ වැඩකයුතු සිදුවෙමින් පවතින ආකාරය ගැන 2023 ජුනි මාසයේ දී 12% ක්ව පැවති ජනතා තෘප්තිය ද, හරි අඩකින් එනම් 6% දක්වා පහත වැටී ඇති බවත් සමීක්ෂණයෙන් හෙළි වී ඇත.

ජනතාවට රටේ ආර්ථිකය ගැන පවතින විශ්වාසය ජුනි මාසයේ සෘණ (-) 44 ක්ව පැවති අතර එය අද වනවිට සෘණ (-) 62 දක්වා පහත වැටී ඇත.

‘රට හිතන හැටි’ මත විමසුම වසරකට තුන් වතාවක් පවත්වනු ලබන අතර, එය දීප ව්‍යාප්ත, ජාතික වශයෙන් නියෝජනය වන ප්‍රතිචාර නියැදියක් මත පදනම් වේ. සමීක්ෂණ නියැදිය සහ ක්‍රමවේදය සැළසුම් කර ඇත්තේ 95% විශ්වාසනීය මට්ටමක් සහ උපරිම වැරදි ආභිතය 3% ට වඩා අඩු මට්ටමක පැවතෙන පරිදි ය.

ආණ්ඩුව ගැන ජනතා අනුමැතිය: “වත්මන් ආණ්ඩුව වැඩ කරන ආකාරය ඔබ අනුමත කරනවාද නැද්ද?” යන ප්‍රශ්නයට ප්‍රතිචාර දක්වා ඇති 9% ප්‍රමාණයක්, එය අනුමත කරන බව පවසා ඇත. (වැරදි ආභිතය ± 1.93% සහිතව). තවද, 7% ක් කියා ඇත්තේ ඔවුන්ට ඒ ගැන මතයක් නොමැති බවයි. මෙම වත්මන් අගය 2022 ජනවාරි සහ ඔක්තෝම්බර් මාසවල මෙන්ම 2023 පෙබරවාරි මාසවල පැවති 10% අගයට ආසන්න අගයක් පිළිබිඹු කරයි.

රට ගැන තෘප්තිය: ” පොදුවේ ගත් විට මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේවල් සිදුවෙන ආකාරය ගැන සෑහීමකට පත්වනවා ද? නැති ද?” යන ප්‍රශ්නයට, සෑහීමකට පත්වන බව පවතා ඇත්තේ 6%කි. (වැරදි ආභිතය ± 1.66% ක් සහිතව). මෙම අගය 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී 4%ක් තරම් අඩු මට්ටමක පැවතිණ.

ආර්ථිකය ගැන විශ්වාසය

ආර්ථිකය ගැන විශ්වාසයේ අගය ජුනි මාසයේ පැවති සෘණ (-) 44 සිට ඔක්තෝබර් මාසයේ දී සෘණ (-) 62 දක්වා බරපතල ලෙස පහත වැටී ඇත. කෙසේවෙතත්, 2022 වර්ෂයේ ආර්ථිකය ගැන විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් සෘණ (-)96 සහ සෘණ (-)78 අතර පැවති අගයන් සළකන විට මෙය තරමක් යහපත් තත්ත්වයකි.

රටේ ආර්ථිකය ගැන ජනතාවට පවතින විශ්වාසය ඇගයීමට බහුවර්ණ ප‍්‍රශ්න භාවිතා කර ඇත. එම ප‍්‍රශ්නවලට ලැබී තිබෙන ප‍්‍රතිචාරයන් සෘණ 100 (-100) සිට ධන 100 (+100) දක්වා පරාසයක තබා ඇගයුමට ලක් කිරීමෙන් මෙම අගය ලබාගෙන ඇත.

0ට වඩා වැඩි අගයක් මෙම ඇගයුමට ලැබීම යනු, ජනතාව වැඩි වැඩියෙන් ආර්ථිකය ගැන සෘණාත්මක ලෙස නොව ධනාත්මක අදහසකින් සිටින බව වේ. ආර්ථිකය යහපත් හෝ විශිෂ්ට මට්ටමක නොව දුර්වල මට්ටමක පවතින බව සහ ආර්ථිකය යහපත් අතට නොව තව තවත් අයහපත් අතට හැරෙන බව සියලුමදෙනා සිතන්නේ නම්, ලැබෙන අගය සෘණ (-)100ක් වේ.

ජනමත විමසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම

‘රට හිතන හැටි’ දීප ජනමත විමසුම සැලසුම් කර ඇත්තේ ආණ්ඩුව, රට සහ ආර්ථිකය කෙරෙහි ජනතාවගේ අනුමැතිය, තෘප්තිය සහ විශ්වාසය තක්සේරු කිරීම සඳහා ය. ශ්‍රී ලාංකික වැඩිහිටියන් 1,029 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ජාතික මට්ටමේ නියෝජනයක් ඇති දීප ව්‍යාප්ත ප්‍රතිචාර නියැදියක් පදනම් කරගනිමින් 2023 ඔක්තෝබර් 21 සිට 29 දක්වා මෙම ජනමත විමසුම පවත්වා ඇත.

‘රට හිතන හැටි’ ජනමත විමසුම වෙරිටේ රිසර්ච් සහ ජනමත විමසුමට දත්ත එකතු කිරීමට සහාය ලබාදෙන වෑන්ගාර්ඩ් සර්වේ (පෞද්ගලික) ආයතනය එක්ව සිදුකරන syndicated survey නම් දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුම් සිදුකිරීම් වැඩසටහනේ කොටසක් වේ. syndicated survey හරහා විවිධ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගේ මතය විමසා බැලීමට වෙනත් සංවිධානවලටද, අවස්ථාව ඇත.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *