ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට වැට් බද්දත් 18%ක් දක්වා ඉහළ දමයි

භාණ්ඩ 96කට වැට් බද්ද

භාණ්ඩ 96කට වැට් බද්ද

ලබන වසරේ ජනවාරි 1 වැනි දා සිට එකතු කළ අගය මත බද්ද හෙවත් VAT බද්ද 18%ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මීට අමතරව මෙතෙක් VAT බදු පනවා නොමැති භාණ්ඩ සඳහා වැට් බදු පැනවීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වූ බවට කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසී ය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *