ලබන මාසයේ ආනයන සීමා ඉවතට

ලබන මාසයේ ආනයන සීමා ඉවතට

ලබන මාසයේ ආනයන සීමා ඉවතට

දැනට ආනයන සීමා පනවා ඇති වාහන හැර සෙසු සියලු භාණ්ඩවල ආනයන සීමා ලබන මාසයේ දී ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසයි.

අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින් ඔහු ඒ බව සඳහන් කළේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *