ලංවිමේ ඉංජිනේරුවන් 100ක් රට හැර ගොස්; තවත් 100ක් අවසර ඉල්ලයි

ලංවිමේ ඉංජිනේරුවන් 100ක් රට හැර ගොස්; තවත් 100ක් අවසර ඉල්ලයි

ලංවිමේ ඉංජිනේරුවන් 100ක් රට හැර ගොස්; තවත් 100ක් අවසර ඉල්ලයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවය කළ ඉංජිනේරුවන් සියදෙනෙකු මේ වන විටත් විදෙස් ගත වී ඇති අතර, තවත් සියදෙනෙකු විදෙස්ගත වීම සඳහා අවසර ඉල්ලා ඇතැයි විදුලිබල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ වන විට විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවය කළ ‍ඉංජිනේරුවන් ඇතුළු සේවකයන් දෙදහස් පන්සිය දෙනකු ඉන් ඉවත් වී ඇත. විදෙස්ගත වී සිටින ඉංජිනේරුවන් සහ විදෙස්ගත වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ඉංජිනේරුවන් විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවය කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් ද වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *