වෛද්‍යවරුන් 5,000කට විදෙස්ගත වීම සඳහා සුදුසුකම් – GMOA

වෛද්‍යවරුන් 5,000කට විදෙස්ගත වීම සඳහා සුදුසුකම් - GMOA

වෛද්‍යවරුන් 5,000කට විදෙස්ගත වීම සඳහා සුදුසුකම් - GMOA

වෛද්‍යවරුන් 5,000ක් පමණ මේ වනවිට විදෙස්ගත වීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඒ සඳහා සූදානමින් පසුවෙන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

ඔවුන් පවසන්නේ මේ වනවිට වෛද්‍යවරුන් 1,500ක් පමණ විදෙස්ගත වී ඇති බවයි.

එම සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් පවසන්නේ ඔවුන් (04) සිට ඒ සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන්ව සහ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ සතියක් අරඹන බවයි.

වෛද්‍යවරුන් දිගින් දිගටම විදෙස්ගත වුවහොත් මෙරට ප්‍රධාන රෝහල්වල පවා ගැටලු මතුවිය හැකි බව වෛද්‍ය අලුත්ගේ මහතා පැවසීය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *