ලංකාවේ බොක්සිං ක්‍රීඩකයින්ට ජාත්‍යන්තර ඉසව්වලට සහභාගීවීම සඳහා පුහුණුව සහ මූල්‍යාධාර

ලංකාවේ බොක්සිං ක්‍රීඩකයින්ට ජාත්‍යන්තර ඉසව්වලට සහභාගීවීම සඳහා පුහුණුව සහ මූල්‍යාධාර

ලංකාවේ බොක්සිං ක්‍රීඩකයින්ට ජාත්‍යන්තර ඉසව්වලට සහභාගීවීම සඳහා පුහුණුව සහ මූල්‍යාධාර

ශ්‍රී ලංකාවේ බොක්සිං ක්‍රීඩකයින්ට ජාත්‍යන්තර ඉසව්වලට සහභාගී වීම සඳහා රුසියානු බොක්සිං සම්මේලනය පුහුණුව සහ මූල්‍යාධාර ලබාදෙන බව ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සංගමයේ සභාපති උමාර් ක්‍රෙම්ලෙව් මහතා පවසනවා.

අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා හමුවු අවස්ථාවේයි ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බොක්සිං සහ අනෙකුත් ක්‍රීඩා දියුණු කිරීමට ගන්නා උත්සහාය පිළිබඳ සභාපතිවරයා ස්තූතිය පළ කළා.

රුසියානු බොක්සිං සංගමය ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් සදහා බොක්සිං අත්වැසුම් විශාල තොගයක් පරිත්‍යාග කර ඇති අතර ඒවා බොක්සිං සම්මේලනය හරහා බෙදා දීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බොක්සිං ක්‍රීඩිකාවන්ට ඉන්දියාවේ බොක්සිං ශුරතාවලියට සහභාගී වීමට අරමුදල් සැපයීමට සහ උස්බෙකිස්තානයේ දී පුහුණු සැසි පැවැත්වීමටත් බොක්සිං සම්මේලනය පහසුකම් ලබාදෙනවා.

මෙරට බොක්සිං ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනයට බොක්සිං සම්මේලනය දෙන සහායද අග්‍රාමාත්‍යවරයා අගය කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *