පොහොර මිලදීගැනීම සඳහා නිකුත්කළ වවුචර්වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කරයි

පොහොර මිලදීගැනීම සඳහා නිකුත්කළ වවුචර්වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කරයි

පොහොර මිලදීගැනීම සඳහා නිකුත්කළ වවුචර්වල වලංගු කාලය දීර්ඝ කරයි

යල කන්නයේ පොහොර මිලදීගැනීම සඳහා නිකුත්කර ඇති වවුචර්වල වලංගු කාලය දෙසැම්බර් මස අවසන් වන තෙක් දීර්ඝ කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ගොවි සංගම් විසින් කළ ඉල්ලීම් සලකාබැලීමෙන් අනතුරුව එම තීරණය ගත් බව (26) කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

බොහෝ දිස්ත්‍රික්කවල අස්වනු නෙළීම මේ වනවිට ආරම්භවී ඇති බැවින් නැවත පොහොර යෙදීමේ අවශ්‍යතාවයක් ගොවි ජනතාවට නොමැති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා එහිදී පෙන්වා දී තිබේ.

බොහෝ දිස්ත්‍රික්කවල අස්වනු නෙලන අවධිය මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇති බැවින් නැවත පොහොර යෙදීමේ අවශ්‍යතාවයක් ගොවි ජනතාවට නොමැති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා එහිදී පෙන්වා දී තිබේ.

දැනට නිකුත් කර ඇති වවුචර්පත්වල වලංගු කාලය මාස දෙකක් තුළ අවසන් වීමට නියමිතය.

එම වවුචර් යොදාගනිමින් යූරියා හා අනෙකුත් පොහොර මිලදීගැනීමට ගොවි ජනතාව පෙළඹී ඇති බව එම මාධ්‍ය හමුවේදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *