චීනය තනි මෙහෙයුමකින් චන්ද්‍රිකා 41ක් අභ්‍යවකාශයට යවයි

චීනය තනි මෙහෙයුමකින් චන්ද්‍රිකා 41ක් අභ්‍යවකාශයට යවයි

චීනය තනි මෙහෙයුමකින් චන්ද්‍රිකා 41ක් අභ්‍යවකාශයට යවයි

චීනය නව වාර්තාවක් තබමින් තනි මෙහෙයුමකින් චන්ද්‍රිකා 41ක් අභ්‍යවකාශයට යවා තිබෙනවා.

චීනයේ ලොන්ග් මාච් රොකට් ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම චන්ද්‍රිකා අභ්‍යවකාශයට යවා ඇත්තේ. මෙම චන්ද්‍රිකා ප්‍රධාන වශයෙන් දුරස්ථ සන්නිවේදන සේවා සහ තවත් තාක්ෂණ කටයුතු සදහා භාවිත කිරීමට නියමිතයි.

මේ අනුව අභ්‍යවකාශයේ ඇති චීන චන්ද්‍රිකා සංඛ්‍යාව 108ක් දක්වා ඉහළ යන බවයි වාර්තා වන්නේ.

2030 වසර වෙද්දි චීනය හඳ මතට මිනිසුන් යැවීමට බලාපොරොත්තු වන අතර මෙම චන්ද්‍රිකා විශේෂයෙන්ම එම ව්‍යාපෘතිය අරමුණු කරගෙන අභ්‍යවකාශ ගත කරන බවයි විදෙස් විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *