‘හතේ අපේ පොත’ නැවත පාසල් දරුවන්ටත් අලුත විවාහවූවන්ටත් ලබා දීමට තීරණයක්

‘හතේ අපේ පොත’ නැවත පාසල් දරුවන්ටත් අලුත විවාහවූවන්ටත් ලබා දීමට තීරණයක්

‘හතේ අපේ පොත’ නැවත පාසල් දරුවන්ටත් අලුත විවාහවූවන්ටත් ලබා දීමට තීරණයක්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සෞඛ්‍ය සන්නිවේදන සහ ජීවන නිපුණතා ඒකකය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එකතු වී සකස් කළ ‘හතේ අපේ පොත’ නැවත පාසල් දරුවන්ට ලබා දීමේදී එකී ප්‍රමුඛතාවයෙන්ම යුතුව අලුත විවාහවූවන්ටද ලබා දීමට, ‘ළමයින් සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු’ සංසදය තීරණය කර ඇත.

දරුවන් මෙන්ම මවුපියන්ද ලිංගික අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වීමේ වැදගත්කම පදනම් කරගෙන මෙම තීරණය ගැනීමට සංසදය කටයුතු කළේ යැයි එහි සභාපතිනි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න මහත්මිය පැවසුවාය.

ඒ අනුව, පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාල හරහා එකී පොත බෙදාහැරීම සහ දැනුවත් කිරීම් කළ හැකි යැයිද විජේරත්න මහත්මිය අවධාරණය කළාය.

පාසල් සිසු සිසුවියන්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය ලබාදීමේ අරමුණෙන් සකස් කර පාසල් සහ පෙළපොත් බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත බෙදා හරිනු ලැබ තිබූ මෙම කෘතිය සමාජයේ කිසියම් කණ්ඩායමකින් එල්ල වූ විරෝධය මත අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින්ම 2019 වසරේදී බෙදා හැරීම අත්හිටුවනු ලැබිණි.

ඒ අනුව, එතෙක් බෙදාහරින ලද ‘හතේ අපේ පොතේ‘ සියලු පිටපත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලොරිවලට ලබාදෙන ලෙසත් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් උපදෙස් දී තිබිණි.

ලිංගික අධ්‍යාපනය ලබාදීමට අදාළව සකස් කරන ලද “හතේ අපේ පොත” නැවත සිසුන් අතට පත්කළ යුතු බවත්, ලිංගික දැනුම හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ පොත් සකස් කරන ලෙසත්, ළමයින් සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු සංසදය පසුගියදා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ළමයින් සම්බන්ධ විවිධ ආයතන නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත විශේෂ කමිටුවක් විසින් මෙම කටයුතු සිදුකරනු ලැබිය යුතු බවටද යෝජනා විය.

එම කමිටුව මාස තුනක් ඇතුළත අදාළ කාර්යය අවසන් කළ යුතු යැයිද ළමයින් සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු සංසදය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී තිබිණි.

පෙළ පොත් මුද්‍රණය සඳහා මෙම අවස්ථාවේ මුදල් වැය කිරීම අපහසු හෙයින් පළමු අදියරේදී පෙළ පොත් මුද්‍රණය නොකළද ඉන්ටර්නෙට් හරහා සිසුන්ට අදාළ පොත පරිශීලනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු බව එම සංසදය සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *