ඇඟලුම් ඇණවුම් 20% කින් අඩුවේ

ඇඟලුම් අපනයන ආදායම 18.2% කින් පහළට

ඇඟලුම් අපනයන ආදායම 18.2% කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තරයෙන් ලැබෙන ඇඟලුම් ඇණවුම් ප්‍රමාණය 20% කින් අඩුවී ඇතැයි ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම පවසයි.

ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය හටගෙන ඇති බවට ඔහු සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *