සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටත ඝන දූවිලි කුණාටුවක් සහිත ග්‍රහලෝකයක් පලමු වරට සොයා ගැනේ

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටත ග්‍රහලෝකයක ප්‍රථම වරට ඝන දූවිලි කුණාටුවක් නිරීක්ෂණය වේ

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටත ග්‍රහලෝකයක ප්‍රථම වරට ඝන දූවිලි කුණාටුවක් නිරීක්ෂණය වේ

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටත ග්‍රහලෝකයක ප්‍රථම වරට ඝන දූවිලි කුණාටුවක් නිරීක්ෂණය වී තිබෙනවා.

එය නිරීක්ෂණය වී ඇත්තේ පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 40ක් පමණ දුරින් පිහිටි VHS 1256b ලෙස හැඳින්වෙන ග්‍රහලෝකයෙන් බව අනාවරණය වූ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

උසස් තාක්ෂණයකින් සමන්විත James Webb අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය (JWST) භාවිතයෙන් මෙම දූවිලි කුණාටුව නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා.

නමුත් James Webb දුරේක්ෂය මගින් අනාවරණය කරන ලද කුණාටුව අපගේ ග්‍රහලෝකයේ කාන්තාරවල දක්නට ලැබෙන සංසිද්ධිය නොවන අතර එය ඝන මීදුමක් අකාරයෙන් දැකිය හැකි බවයි වාර්තා වන්නේ.

VHS 1256b ග්‍රහලෝකයෙහි වලාකුළු පෘථිවියේ වලාකුළු හා සමාන වන නමුත් ඒවා තරමක් උණුසුම් වන අතර වලාකුළු මුදුනේ උෂ්ණත්වය ඉටිපන්දම් දැල්ලක උෂ්ණත්වයට සමාන බව සඳහන් වනවා.

චිලී රාජ්‍යයේ Webb Vista දුරේක්ෂය මගින් VHS 1256b ග්‍රහලෝකය මුලින්ම හදුනාගැනීමට සමත්වූ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කරන්නේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *