අධිධාරිතාවෙන් යුතු යතුරුපැදි ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක්

අධිධාරිතාවෙන් යුතු යතුරුපැදි ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක්

අධිධාරිතාවෙන් යුතු යතුරුපැදි ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක්

මෙරට පවතින නීත්‍යනුකූලව ලියා පදිංචි කර නොමැති අධිධාරිතාවෙන් යුතු යතුරුපැදි නියමානුකූල ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් කඩිනමින් සකස් කිරීමට ප්‍රවාහන, මහා මාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන උපදෙස් දී තිබේ.

මෙරටට ගෙන්වා එකලස් කළ හා අධිධාරිතාවෙන් යුතු (එන්ජින් ධාරිතාව 450cc සිට ඉහළ) යතුරුපැදි සඳහා නිසි ලියාපදිංචියක් සිදුකර භාවිත කළ හැකි අකාරයේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කර දෙන ලෙස ස්පින් රයිඩර්ස් යතුරුපැදි හා ක්‍රීඩා සමාජය විසින් සිදුකරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ඊට අදාළ පාර්ශවයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වා ඇත.

විවිධ කාල සීමා තුළ, විවිධ ආකාරයෙන් මෙරටට ගෙන්වන ලද අධිධාරිතාවයෙන් යුතු යතුරු පැදි 3,000ක්‌ 4,000ක්‌ පමණ මේ වන විට දිවයින පුරා විවිධ පුද්ගලයින් සතුව පවතින බව මෙම සාකච්ඡාවේදී කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.

නමුත් නියමිත ආකාරයේ කිසිදු බදු ගෙවීමකින් තොරව මෙරටට ගෙන්වා ඇති මෙම යතුරුපැදිවලින් රජයට කිසිදු බදු ආදායමක් හෝ ලියා පදිංචි මුදලක් ගෙවීමක් සිදු නොකර ඇති බැවින් මෙම තත්ත්වය නිවැරදි කිර සිය යතුරු පැදි ලියාපදිංචි කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස එහිදී යතුරුපැදි හිමියන් විසින් ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව, මේ පිළිබඳව පවතින නීතිමය තත්ත්වය සොයා බැලීමෙන් අනතුරුව මීට පෙර අයවැය යෝජනාවක් ලෙසද සම්මතව ඇති එන්ජින් ධාරිතාව 1,000 දක්වා වන යතුරුපැදි ලියාපදිංචියට අනුමැතිය ලබා දීම සඳහා ක්‍රියා කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව අවශ්‍ය කරුණු සොයා බලා වාර්තා කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා විසින් නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබ තිබේ.

ඒ අනුව, නිශ්චිත කාලසීමාවකට පමණක් යටත්ව, අනාගතයට පූර්වාදර්ශයක් නොවන පරිදි මෙම යතුරුපැදි ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය වටපිටාව සකස් කර දීමටත්, රජය විසින් නියම කරනු ලබන අධිභාරයකට යටත්ව සීමිත කාලයකට මෙලෙස පවතින යතුරු පැදි ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සකස් කිරීමටත්, එම ලියාපදිංචිය ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම්වලට පමණක් සීමා කරමින් මාර්ගයේ ධාවනය කිරීම පිළිබඳව කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳවත් මෙහිදී කරුණු ඉදිරිපත් වී ඇත.

රටට නොලැබී යන බදු ආදායමක් නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ යළි අය කර ගැනීම සහ නැවත නීති විරෝධී ක්‍රම තුළින් මෙරටට යතුරුපැදිය ගෙන්වීම අධෛර්මත් කිරීමටත්, නිසි නීතිරීති සම්පාදනය කිරීම තුළින් මාර්ග නීතිවලට අනුකූලව නිසි රිය පැදවීමේ ක්‍රමවේදයකට අනුගත කිරීම ඇතුළු අරමුණු රැසක් මෙලෙස අධිධාරිතාවෙන් යුතු යතුරු පැදි ලියාපදිංචිය නියමානුකූල කිරීම තුළින් සාක්ෂාත් කරගත හැකි වනු ඇති බවත් අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන විසින් මෙහිදී අවධාරණය කරනු ලැබ තිබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *