ඉන්දීය ජිප් රථවල පළමු කොටස, ජිප් රථ 125ක් පරිත්‍යාග කරයි

ඉන්දීය ජිප් රථවල පළමු කොටස, ජිප් රථ 125ක් පරිත්‍යාග කරයි

ඉන්දීය ජිප් රථවල පළමු කොටස, ජිප් රථ 125ක් පරිත්‍යාග කරයි

ඉන්දියන් රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට ලබාදීමට නියමිත ජිප් රථ 500 ප්‍රථම අදියර ලෙස ජිප් රථ 125ක් පරිත්‍යාග කිරීම බත්තරමුල්ල සුහුරුපාය පිහිටි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ රථගාලේදී සිදු කෙරිණි.

ඒ අනුව ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බාග්ලේ සංකේතාත්මකව ජීප් රථ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් වෙත ලබා දුන්නේය.

මෙම අවස්ථාවට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි පොලිස්පති සී.ඩී වික්‍රමරත්න ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් රැසක් සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *