2023වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය සඳහා නිලවරණ කමිටුවක්

ශ්‍රී ලංකාව ලද දරුණු පරාජය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාව ලද දරුණු පරාජය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය සඳහා නිලවරණ කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා.

විශ්‍රාමලත් අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මාලනී ගුණරත්න, විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු ශිරෝමි පෙරේරා සහ විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරියෙකු වන සුනිල් සිරිසේන යන මහත්ම මහත්මීන් මෙම කමිටුවට ඇතුළත්. ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය ලබන වසරේ මැයි මස 20 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *