සරම්ප වසංගතයක් ගැන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය බිය පළ කරයි

හිඟව පවතින ඖෂධ 37ක් කඩිනමින් ලබා දීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එකඟ වේ

හිඟව පවතින ඖෂධ 37ක් කඩිනමින් ලබා දීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එකඟ වේ

ගෝලීය සරම්ප වසංගතයක් ගැන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය බිය පළ කර තිබේ. ඊට හේතුව මේ වනවිටත් ලෝකයේ කලාප කීපයක සරම්ප වයිරස ව්‍යාප්තියක් දකින්න ලැබෙන බැවිනි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අනුව, ගෝලීය වශයෙන් සරම්ප වසංගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය වීමට හේතුව වී ඇත්තේ පසුගිය කාලයේ ‘කොවිඩ් 19’ වසංගතය මර්දනය කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීමය.

‘කොවිඩ් 19’ වයිරසය මර්දනයට ලොව පුරා එන්නත්කරණ කටයුතු සිදුවූයේ ‘යුනිසෙෆ්’ හෙවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ ද සහාය ඇතිවය. එම එන්නත්කරණ කටයුතු හේතුවෙන් සරම්ප එන්නත්කරණය අඩපණ වූ බවත්, එය ලෝකයේ කලාප කීපයක සරම්ප ව්‍යාප්තියක් පෙන්නුම් කරන්න වූයේ ඒ අනුව බවත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පැහැදිලි කර ඇත.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *