ඉහළ පෙළේ ඇමරිකානු දූත පිරිසක් මෙරට නිල සංචාරයකට සෙරසැයි

ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සහ භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරන ඉහළ පෙළේ ඇමරිකානු දූත පිරිසක් මෙරට සිව්දින නිල සංචාරක නිරත වීමට නියමිත බව මෙරට ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

ඒ අනුව ඔවුන් (26)වැනි දා මෙරටට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ.

ආසියාව සඳහා වන ඇමරිකානු නියෝජ්‍ය සහකාර භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා සහ දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු නියෝජ්‍ය සහකාර රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ද එම දූත පිරිස අතර සිටින බවයි තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *