ආසියානු රග්බි සංගමය ලංකාවේ රග්බි සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

ලංකා රග්බි ආයතනයේ සභාපති, ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට ක්‍රීඩා ඇමති ගත් තීරණයට එරෙහිව පෙත්සමක්

හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල්ගේ ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය අත්හිටුවීමේ ගැසට්ටුවට අතුරු නියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි සාමාජිකත්වය නැවත දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටවූ බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ආසියා රග්බි සංගමය දැනුම් දෙයි. හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ විසින් මේ මස 1 වැනිදා අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ පරිපාලනය අත්හිටුවීමට පියවර ගැනීම සැලකිල්ලට ගෙන පසුගියදා තායිලන්තයේදී පැවැති ආසියා රග්බි සංගමයේ විධායක කමිටු රැස්වීමේදී මේ තීරණය ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *