සිද්ධාලේප වෙද මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

සිද්ධාලේප නිර්මාතෘ, වික්ටර් හෙට්ටිගොඩ මහතා (2)වැනි දා උදෑසන අභාවප්‍රාප්ත විය.

කීර්තිමත් ව්‍යාපාරිකයකු වූ ඒ මහතා පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත. මිය යන විට ඔහු 85වන වියේ පසුවිය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *