රුසියාවේ වීසා සහ මාස්ටර් කාඩ් අත්හිටුවයි

රුසියාවේ වීසා සහ මාස්ටර් කාඩ් අත්හිටුවයි

රුසියාවේ වීසා සහ මාස්ටර් කාඩ් අත්හිටුවයි

ජාත්‍යන්තර ගෙවීම් පද්ධති දෙකක් වන වීසා සහ මාස්ටර් කාඩ් රුසියාවේ මෙහෙයුම් මාර්තු 6දා රාත්‍රියේ සිට සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටුවන බව නිවේදනය කළේය.

යුක්රේනයේ මිලිටරි මෙහෙයුම නිසා රුසියාවේ වීසා සහ මාස්ටර් කාඩ් ගෙවීම් පද්ධතියෙන් ඉවත්වන්නට තීරණය කළ බව එම සමාගම් දන්වා තිබේ.
මෙයට පෙර, වීසා සහ මාස්ටර්කාඩ් එක්සත් ජනපද SDN සම්බාධක(VTB, Otkritie, Promsvyazbank, Sovcombank සහ Novikombank) යටතේ ඇති බැංකු සමඟ වැඩ කිරීම නවත්වා තිබූ අතර නව තීරණය අනුව එරට සියලුම බැංකු මෙන්ම සියලුම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හිමියන්ට එය බලපානු ඇත.

කෙසේ වෙතත් රුසියාව ඇතුළත, වීසා සහ මාස්ටර්කාඩ් කාඩ්පත් ඒවායේ කල් ඉකුත්වන දිනය දක්වා දේශීය ගනුදෙනු සඳහා ගෙවීමට තවමත් භාවිතා කළ හැකිය. මුදල් ආපසු ගැනීමට සහ රුසියානු අන්තර්ජාල අඩවිවල භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවීමටද හැකි වනු ඇත.

2015 දී වීසා සහ මාස්ටර් කාඩ් රුසියාව තුළ ගනුදෙනු සැකසීම ජාතික ගෙවීම් කාඩ්පත් පද්ධතියට (NPCS) මාරු කළ බැවින් මෙම වාසිය අත්ව ඇති නමුත් මෙහිදී ජාත්‍යන්තර ගෙවීම් සිදු කළ නොහැකිය. ඒ අතරම, විදේශයන්හි නිකුත් කරන ලද වීසා සහ මාස්ටර් කාඩ්පත් රුසියාවේ ක්‍රියා නොකරනු ඇත. රුසියානු වෙළඳසැල් වලදී ඔවුන් සමඟ ගෙවීමට සහ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයකින් ඔවුන්ගෙන් මුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *