රුසියානු රූබලය ඉතිහාසයේ දරුණුම කඩාවැටීමකට

රුසියානු රූබලය ඉතිහාසයේ දරුණුම කඩාවැටීමකට

රුසියානු රූබලය ඉතිහාසයේ දරුණුම කඩාවැටීමකට

Bloomberg හි දත්ත වලට අනුව රුසියානු රූබලයේ අගය ඩොලරය සහ යුරෝවට සාපේක්ෂව විශාල කඩාවැටීමකට ලක්ව ඇත. රූබල් අගය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේ සර්වකාලීන ඉහළම අගය දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර දැන් ඩොලරය රූබල් 107.5 සහ යුරෝව 122ක් පමණ වේ.

මේ අනුව, ඩොලරය පෙබරවාරි 25 වන දින පෙර වෙළඳ දිනට සාපේක්ෂව සියයට 28.6 ක් පමණ එකතු කරන අතර යුරෝ – සියයට 29.5කි.
විශේෂඥයන් රුසියානු බැංකුවේ වත්කම් කැටි කිරීමේ ස්වරූපයෙන් සම්බාධක පසුබිමට එරෙහිව රූබල් කඩා වැටීම අපේක්ෂා කළහ. විශේෂයෙන්ම, යුනිවර් කැපිටල් ආයෝජන කණ්ඩායමේ ආයෝජන විශ්ලේෂණ අංශයේ ප්‍රධානී ඇන්ඩ්‍රි වර්නිකොව් RIA Novosti වෙත පැවසුවේ ඩොලරය රුබල් 100-120 දක්වා ඉහළ යා හැකි නමුත් මහ බැංකුව ප්‍රධාන අනුපාතිකය ඉහළ නංවන බවත් සතියකින් එ.ජ. මුදල් රූබල් 85 මට්ටමට නැවත පැමිණිය හැකි බවත්ය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *