ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති ලෙස විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති ලෙස විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු රෝහිණී මාරසිංහ මහත්මිය

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති ලෙස විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු රෝහිණී මාරසිංහ මහත්මිය

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සාමාජික හා සභාපති ලෙස ගරු විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු රෝහිණී මාරසිංහ මහත්මිය ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කිංස්ලි රත්නායක පවසනවා.

එමෙන්ම පූජ්‍ය කළුපහන පියරතන ස්වාමීන් වහන්සේ ද සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *