වාහනවල යද්දි ඇතුලෙ හැමෝම මුව ආවරණ අවශ්‍යයි – පොලිසිය

පොලිසිය මෙවර මැතිවරණ රාජකාරි ආරම්භවීමට ප්‍රථම ඉකුත් මැතිවරණයේ රුපියල් බිලියනය ඉල්ලයි

පොලිසිය මෙවර මැතිවරණ රාජකාරි ආරම්භවීමට ප්‍රථම ඉකුත් මැතිවරණයේ රුපියල් බිලියනය ඉල්ලයි

කොරෝනා වෛරසය පතුරුවා හැරීම වළක්වා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව වාහනවල ගමන් කරන්නේදැයි පොලිස් පරීක්ෂාවක් දැන් ආරම්භ කර ඇති අතර පොලිසිය පවසන්නේ මේ උත්සව සමය අවසන් වනතුරු අදාළ පරීක්ෂාවන් සිදු කරන බවයි.

මේ ගැන ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරී දේශබන්දු තෙන්නකෝන් පවසා සිටියේ මෙසේය.

“වාහනවල යද්දි පසුපස යන සියලු දෙනාත් මුව ආවරණ පැළඳිය යුතුයි. සමහරු මගදි නැග්ග අය වෙන්න පුළුවන්. අපට යන සියලු දෙනා පවුලේ අය කියල තහවුරු කරගන්න නම් ප්‍රශ්න අහන්න සිදුවෙනවා. ඇතැම් විට මගදි නවතා ප්‍රශ්න කරාවී. මේ ප්‍රමාදයෙන් වළකින්න නම් වාහනයක ගමන් කරන සියලුදෙනා මුව ආවරණ පළඳින්න”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *