“පොහොට්ටුව සහ වියත්මග අන්තවාදී දේශපාලනය අන්තයටම ගෙනගියා’’ – රනිල් වික්‍රමසිංහ

“පොහොට්ටුව - වියත්මග අන්තවාදී දේශපාලනය අන්තයටම ගෙනගියා’’ - රනිල් වික්‍රමසිංහ

“පොහොට්ටුව - වියත්මග අන්තවාදී දේශපාලනය අන්තයටම ගෙනගියා’’ - රනිල් වික්‍රමසිංහ

පොහොට්ටුව සහ වියත්මග මෙරට අන්තවාදී දේශපාලනය අන්තයටම ගෙනගිය බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

දැන් අන්තවාදී ජාතිවාදී දේශපාලනය සෑම පැත්තකම ජනතාවට එපා වී තිබෙන බව කී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද වැටී සිටින වලෙන් ගොඩ එන්නේ කෙසේදැයි කල්පනා කළ යුතුව ඇතැයි ද ඒ සඳහා උතුරේ මෙන්ම දකුණේ අනාගතය ගැන සලකා දිගුකාලීන සැලසුමක් සකස් කළ යුතු බව ද සඳහන් කළේය.

සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *