චීන සයිනොෆාම් එන්නත ලංකාවේදීම හදන්න සාකච්ජා

චීන එන්නත ලංකාවේදීම හදන්න යයි

චීන එන්නත ලංකාවේදීම හදන්න යයි

චීන සයිනොෆාම් එන්නත ලංකාව සමග එක්ව නිෂ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දෙරට අතර සාකච්ජා සිදුවෙමින් පවතින බව චීන තානාපති කාර්යාලය ප‍්‍රකාශ කර තිබේ.

චීන තානාපති කාර්යාලය වෙත යොමු කර තිබුණු ට්වීටර් පණිවිඩයක, සයිනොෆාම් එන්නතින් එන්නත් මාත‍්‍රා මිලියන 10 හෝ 12ක් ලබා දිය හැකිදැයි විමසා තිබුණු අතර, ඊට ප‍්‍රතිචාර දක්වමින් චීන තානාපති කාර්යාලය පවසා ඊටත් වඩා ලොකු සිහිනයක් දැකීමට දැන් කාලය උදා වී ඇති බව සදහන් කොට ඇත.

චීන සයිනොෆාම් එන්නත මෙරට සමග එක්ව මේ රට තුළ නිෂ්පාදන කිරීම සම්බන්ධයෙන් දෙරටම සලකා බලමින් සිටින බව චීන තානාපති කාර්යාලය එහිදී පවසා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *