100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

බුදු පිළිමවලට හානි කළ ඉන්දියානු ජාතිකයා ගේ මරණය සැක සහිතය, අනාවරණය නොවූ වැදගත් තොරතුරු ද තිබිය හැක – අනුර කුමාර

කුලියාපිටිය නගරයේ බුදු පිළිමවලට හානි කළ යැයි සැකපිට අත් අඩංගුවේ පසුවුණු ඉන්දීය ජාතිකයා ගේ මරණය සැක සංකා බව ජේවීපී නායක අනුර කුමාර දිසානායක දන්වා ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශනයක් කළ යුතු බවත්, ඉන්දීය ජාතිකයාගේ හදිසි මරණය තවත් වැදගත් තොරතුරු නිරාවරණ නොවී යාමට හේතු විය හැකි බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

ඉන්දීය ජාතිකයාගේ ජීවිතක්ෂය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව පැහැදිලි විමර්ශනයක් කළ යුතු බවට ඉල්ලීමක් ද ඔහු ඉදිරිපත් කරයි.

කුලියාපිටියෙ බුදු පිළිම වලට හානි කළ බවට චෝදනා ලැබ අත්අඩංගුවට පත් එම තැනැත්තාට ස්වසන පද්ධතියේ ඇතිවූ රෝගී තත්ත්වයක් මත වාරියපොල රෝහලට ඇතුලත් කළ පසු ඔහු මරණයට පත්වී යැයි වාර්තා වේ. කුලියාපිටිය නගරයේ විවිධ පිළිම වහන්සේලාට හානි කළ බවට චෝදනා ලැබූ ඔහු 19වන දිනදී අත්අඩංගුවට පත්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *