ශ්‍රී ලංකාව චීනයේ කොළණියක් වෙයි! සිංහලට කුඩම්මාගේ සැළකිලි, දෙමළ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවතට

ශ්‍රී ලංකාව චීනයේ කොළණියක් වෙයි! සිංහලට කුඩම්මාගේ සැළකිලි, දෙමළ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවතට

ශ්‍රී ලංකාව චීනයේ කොළණියක් වෙයි! සිංහලට කුඩම්මාගේ සැළකිලි, දෙමළ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවතට

මෑත කාලයක සිට ශ්‍රී ලංකාව තුළ චීන රජයේ සහ චීන භාෂාවේ ආධිපත්‍යය වැඩි වෙමින් පවතී. සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවලින් ලියා තිබූ ඵලකයන්හි සිංහල දෙවැනි තැනට වැටී ඇති අතර දෙමළ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ භාෂාව පසුගිය රජයන් විසින් රාජ්‍ය භාෂාව ලෙස පිළිගෙන තිබේ. කෙසේ වෙතත්, මේ වන විට දෙමළ භාෂාව නොසලකා හැර ඇති අතර ඒ වෙනුවට චීන භාෂාව ඇතුළත් කර ඇත.

මේ හා සම්බන්ධ බොහෝ ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙමින් තිබේ. අතීතයේදී ස්ථාන නාම සිංහල, ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ භාෂාවෙන් ලියා තිබුණි.

නමුත් දැන් සිංහල, ඉංග්‍රීසි සහ චීන බසින් පවතී. එයිනුත් අනෙක් භාෂාවන්ට වඩා මුල් තැන චීන භාෂාවට හිමිව ඇත.
නාම පුවරුව පමණක් නොව බස් රථවලද චීන භාෂාවෙන් ලියා ඇත.
ශ්‍රී ලංකාවේ චීන භාෂාව හැර වෙනත් භාෂා කතා කරන්නන් සිටී. කෙසේ වෙතත්, චීන භාෂාවට ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙන්නේ මන්ද යන්න සැක සහිත ය.

දෙමළ භාෂාව නොසලකා හැරීමට වඩා දෙමළ භාෂාව මුළුමනින්ම වැරදි ලෙස ලියා තිබීම කනස්සල්ලට කරුණකි.

-IBC tamil

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *