කොළඹ ප්‍රදේශය දැඩි අවධානම් සහිත කලාපයක් ලෙස නම් කර ඇත – රාජ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය

කොවිඩ් යළි නැගිටීම වැළැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයෙන් ජනාධිපතිට නිර්දේශ 4ක්

කොවිඩ් යළි නැගිටීම වැළැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයෙන් ජනාධිපතිට නිර්දේශ 4ක්

ගම්පහට පසු කොරෝනා ආසාදනය සඳහා ඉහළ අවධානම් සහිත කලාපයක් ලෙස කොළඹ ප්‍රදේශය හඳුනා ගත හැකි බව රාජ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙම තත්ත්වය මත, දැනට එක් දිනකට PCR පරීක්ෂණ 6000ක් පමණ සිදු කෙරේ. මෙය ප්‍රමාණවත් නොවේ.එක් දිනකට එය 10000කට ආසන්න ප්‍රමාණය දක්වා වැඩි කළ යුතු බව රාජ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය ආචාර්ය ශේනල් ප්‍රනාන්දු මහතා කොළඹ මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය.

එමෙන්ම කොරෝනා වෛරස පරීක්ෂණ ක්‍රමය වැඩි දියුණු කළ යුතුයි. නිසි පරීක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුයි.

කොරෝනා ආසාදිතයින් අනාවරණය වූ වහාම සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් තොරතුරු දැනුම් දිය යුතුයි. යැයි ද වෛද්‍ය ආචාර්ය ශේනල් ප්‍රනාන්දු මහතා ඉල්ලීමක් කර ඇත.

මිනිස් ශක්තිය, PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව සහ තාක්ෂණය යනාදිය දෙස රජය අවධානය යොමු කර PCR පරීක්ෂණ ගණන වැඩි කළ යුතු ලෙසද ඔහු ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *