100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

බංග්ලාදේශය චීන වරාය ව්‍යාපෘතිය අවලංගු කරයි; පකිස්තානය හා ශ්‍රී ලංකාව මෙන් ණය උගුලේ සිරවීමට බැහැ කියයි

වරාය ව්‍යාපෘතිය

චීන ණය මත බංග්ලාදේශයේ සොනාඩියා දූපතේ ඉදිකිරීමට යෝජිතව තිබූ වරාය ව්‍යාපෘතිය නතර කිරීමට බංග්ලාදේශ අගමැතිනී ශෙයික් හසීනා තීරණය කර ඇත. ‍යෝජිත මෙම වරාය ඉන්දියානු සාගරය සඳහා වන චීන නාවික ආරක්ෂක සැලැස්මේ ප්‍රධාන සංධිස්ථානයකි.

චීන ණය මත මෙම වරාය ඉදිකිරීම නතර කරන අතර ඊට ආසන්න වෙනත් ස්ථානයක වරාය ඉදිකිරීම සඳහා ජපානය සම්බන්ධ කරගැනීමටද බංග්ලාදේශය කටයුතු කර ඇත. තම අසල්වැසි බංග්ලාදේශයේ චීනයට උරුමවන වරායක් ඉදිකිරීමට යාම මුලසිටම ඉන්දියාවේ බලවත් විරෝධයට ලක්ව තිබුනි. ඉන්දීය සාගරයේ භූ දේශපාලන සටනේදී මෙය චීනයේ පරාජයක් හා ඉන්දියාවේ ජයග්‍රහණයක් බව දේශපාලන විචාරකයන්ගේ මතයයි. පකිස්තානය හා ශ්‍රී ලංකාව මෙන් චීන ණය උගුලේ සිරවීමට තමන් සූදානම් නැතිබව බංග්ලාදේශය කියා සිටී.

-lankatruth-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *