අපේ තරුපහේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

අපේ තරුපහේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

අපේ තරුපහේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

ඡන්දය දෙන්නේ කාටද?

 • මම නම් දෙන්නේ මගේ —–ට. මට දේශපාලනයෙන් වැඩක්නෑ.
 • මම මගේ ගමේ මිනිහට දෙනව.
 • මම අපේ ලමයට රස්සාවදීපු ———ට.
 • මමනම් ලමය ඉස්කෝලෙට දමන්ට උදවු කරපුකෙනාට.
 • අපේ පාර කොන්ක්‍රීට් කරල දුන්න —–ට මම දෙනවා.
 • අපේ ගමට පිට්ටෙනිය හදල දුන්නෙ——මහත්තයා. එයාට දෙනවා.
 • අම්මගෙ මරනෙට ආවනෙ. ඒ හින්ද ——ට දෙනවා.
 • ඡන්දෙන් පස්සෙ දුවට රස්සාවක් දෙන්න පොරොන්දු උන හින්ද දෙනවා
 • මගෙ ප්‍රශ්ණෙදි පොලිසියෙන් උදවු අරන් දුන්නෙ——– මහත්තයානෙ.
 • කොහෙ දැක්කත් නම කියල කථා කරනවනෙ. නොදීම බැහැ.
 • අපේ සමිතියට පුටු දහයක්ම දුන්නනෙ. ඒ නිසා ඡන්දෙ දෙන්න එපායැ.
 • අපේ පරම්පරාවම ——–පක්ෂයේනෙ.
 • මිනිහ අපේ ජාතියේ කෙනෙක්නෙ. ඒ හින්ද දෙනව.
 • දුන්නෙ නෑ කියල දැනගත්තොත් හරි නෑනෙ. ඉතින් දෙනව.
 • කවුරු ආවත් කරන්නෙ එකමයිනෙ. හැමදාම දීපු එනටම දෙනව.
 • දෙන්ට කෙනෙක් නම් නෑ. ඒත් අඩුම වැරදි තියෙන එකට දෙනව.

  ———————-
  රටක් හෙටක් මොන කෙහෙල්මලකටද?

-නිශ්ශංක එම්. කැප්පෙටිපොල-
– img : FB ohwhatshappening –

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *