19න් පහළ බාලිකා

ICCය පළමු වරට සංවිධාන කරන 19න් පහළ බාලිකා 20 – 20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ වෙයි

අවුරුදු 19න් පහළ බාලිකාවන් වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පළමු වරට සංවිධාන කරන විස්සයි20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය (14) දකුණු අප්‍රිකාවේදී...