ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා

දූෂිත දේශපාලකයන් ගෙදර යැවිය හැක්කේ අරගලයට පමණයි – ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා

ඡන්ද තැබුවාට දූෂිත දේශපාලකයන් ගෙදර යවන්නට නොහැකි යැයිද දූෂිත දේශපාලකයන් ගෙදර යැවිය හැක්කේ අරගලයට පමණක් යැයිද ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ්...

ව්‍යවස්ථාවට අනුව අරගල කරන්න බැ; තක්කඩි එලවීම භාවනා කර පන්සිල් අරගෙන කරන්න බැ – ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා

ලෝකයේ අරගල සාමකාමී නැති බවත් රටක හොර තක්කඩි එලවීම භාවනා කර පන්සිල් අරගෙන කළ නොහැකි බවත් සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ...

ෆීල්ඩ් මාෂල්ගෙන්, හමුදාධිපතිට හා ආරක්ෂක ලේකම්ට ලිපියක්

දූෂිත පාලකයින් ලබා දෙන ජනතා විරෝධී අනීතික නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සිය දහස් වාරයක් සිතා බලන ලෙස ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත්...