සෞදි ජාතිකයන්

සෞදි ජාතිකයන්ට ඉන්දියාව ඇතුළුව රටවල් 16කට ගමන් කිරීම තහනම්

සෞදි අරාබිය රටවල් 16කට යෑම තහනම් කර ඇති බව සෞදි ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය වාර්තා කරයි. ලෙබනනය, සිරියාව, තුර්කිය, ඉරානය, ඇෆ්ගනිස්ථානය, ඉන්දියාව,...