සොනික් සොනික්

පාස්කු ප්‍රහාරයේ “සොනික් සොනික්” නැමැත්තා කව්ද? අභිරහස හෙළිවේ?

පාස්කු ඉරුදින එල්ල කළ ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයේ පරීක්ෂණවලදී හෙළිවී මෙතෙක් අභිරහසක්ව තිබූ “සොනික් සොනික්” නැමැත්තා පිළිබඳව හෙළිදරව් කෙරෙන ඉඟි ඇතුලත්...